IMPREJURIMI

Cătunul Plopu

Cătunul Plopu din comuna Armeniș, județul Caraș Severin, se găsește într- un loc care-ți taie respirația. Răsfirat pe dealuri, la peste 500 m altitudine, pe valea râului Lung, la 12 kilometri de comuna, într-o pădure de foioase, parte din singura pădure virgină de mari dimensiuni care a mai rămas în Europa, acesta numără 60 de sălașe și reprezintă, în fapt, locuințele de vară ale gugulanilor, care se mutau aici, când începeau sezonul agricol și păstoritul.
Sunt case tradiționale, din piatră și lemn, rostuite cu pământ galben, cu podele de lemn pe jos și cu acoperiș de șindrilă. Pe scurt, casele sunt o minune de arhitectură tradițională.


Muntii Tarcu

Numele de Munţii Ţarcu provine de la numeroasele stâne care se găsesc în arealul său, stâne care sunt situate până aproape de linia marilor înălţimi.
Aspectul acestui masiv este foarte variat şi complex existând, ca atare, de la culmi netezite, uşor ondulate până la creste ascuţite şi pereţi abrupţi.
In zona înaltă este prezent şi un relief glaciar argumentat de către văile şi circurile glaciare care muşcă din creasta principală.
Altitudinea acestui munte depăşeşte frecvent 2000 m în vârfurile Vulturu, Bodea, Căleanu, Nedeia, Bloju etc. pentru ca altitudinea maximă să fie de 2190 m în vârful Ţarcu.
Râurile care străbat Munţii Ţarcului prezintă cursuri repezi mărginite de versanţi abrupţi fiind pe alocuri impracticabile (Hideg, Râu Şes etc), iar în partea superioară, în cadrul unor circuri glaciare, să existe lacuri glaciare (Iezerul Ţarcu, Pietrele Albe, Tău Lucios etc.) de dimensiuni reduse.
Prin peisajul care-l etalează în Munţii Ţarcu se pot individualiza mai multe masive ca: Ţarcu, Baicu, Bloju, Muntele Mic, Bistrei, Borlovei, Pleşei şi Poiana Inaltă. Covorul vegetal este diversificat datorită altitudinilor existente.
Astfel, la peste 1600-1800 m predomină o vegetaţie de pajişti şi tufărişuri alpine (jneapăn, ienupăr, afin, merişor etc.) pentru ca la altitudini mai mici să se desfăşoare păduri de conifere, de amestec şi de foioase.
Dintre animalele care populează acest masiv amintim: capra neagră, ursul, mistreţul, jderul de piatră etc.